Waardeoverdracht van pensioen

Waardeoverdracht van pensioen

Als je van werkgever verandert en je krijgt bij je nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan heb je recht op “waardeoverdracht” van je pensioen. Maar wat betekent dit nu precies en is waardeoverdracht van pensioen verstandig om te doen?

Wat is waardeoverdracht van pensioen?

Waardeoverdracht van pensioen betekent dat de waarde van een pensioen dat werd opgebouwd in de pensioenregeling bij een vorige werkgever wordt overgemaakt naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. De waarde van oude pensioenrechten wordt dus toegevoegd aan je nieuwe pensioenregeling.

Hoe deze waarde, de zogenaamde overdrachtswaarde wordt bepaald, hang af van verschillende aspecten. In sommige gevallen kan deze berekening vrij complex zijn.

Wanneer kan ik gebruik maken van waardeoverdracht?

Als je op of na 1 januari 2015 bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling van een nieuwe werkgever, dan heb je automatisch het recht om de waarde van pensioenen die je bij vorige werkgevers hebt opgebouwd over te dragen. Dit is vastgelegd in artikel 71 van de Pensioenwet.

Er is een aantal uitzonderingen wanneer waardeoverdracht niet mogelijk is of opgeschort kan worden:

  • Als het gaat om pensioen van een werkgever waar je voor 8 juli 1994 uit dienst bent gegaan;
  • Zolang één van de betrokken pensioenuitvoerders er financieel niet goed genoeg voor staat;
  • Als een werkgever moet bijbetalen om de waardeoverdracht mogelijk te maken én de bijbetaling meer dan € 15.000 bedraagt én dit bedrag meer dan 10% van de overdrachtswaarde betreft.

Is waardeoverdracht gunstig?

Daar is geen algemeen antwoord op. Het hangt namelijk af van de combinatie van een heleboel aspecten.

Pensioenregelingen kunnen onderling enorm verschillen, te denken valt aan de volgende eigenschappen:

  • Soort pensioenregeling
  • Garantie
  • Toeslagenbeleid (inflatiecorrecties op pensioen)
  • Onderdelen van de pensioenregeling (zoals partnerpensioen) & flexibiliteit daarvan
  • Financiële positie van de pensioenuitvoerde

Voor een leek is het vrij lastig om twee pensioenregelingen op zulke details met elkaar te vergelijken, daarom biedt Pensioenkunde hulp, bijvoorbeeld door de verschillen overzichtelijk samen te vatten en toe te lichten.

Meer weten over waardeoverdracht van pensioen?

Stuur gerust een email of stel uw vraag via het contactformulier op de website van Pensioenkunde.

One thought on “Waardeoverdracht van pensioen

  1. Pingback: Geen afkoop van (kleine) pensioenen meer vanaf 2019

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *