Er wordt nogal wat gevraagd van werkgevers als het gaat om het pensioen van de werknemers. Pensioenkunde zorgt met onafhankelijk pensioenadvies voor de werkgever voor overzicht en gemak in deze regeldruk. Bij Pensioenkunde ontmoet u een professionele pensioenadviseur die regionaal opereert voor een scherpe prijs. Op deze pagina leest u de hoofdlijnen van beschikbare dienstverlening. Ook krijgt u een indicatie van de werkwijze en tarieven van Pensioenkunde. Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, neem dan contact op voor een toelichting of voor een vrijblijvende kennismaking.

Onafhankelijk pensioenadvies voor de werkgever

• Het starten van een nieuwe pensioenregeling voor werknemers.
• Verlengen / oversluiten van een bestaande pensioenregeling
• Wijziging van een bestaande pensioenregeling

Pensioenkunde maakt bij pensioenadvies voor de werkgever zeer actief gebruik van het principe van dienstverlening op maat. Dit houdt in dat er in de kennismakingsfase veel aandacht besteed wordt aan het inschatten van welke zaken noodzakelijk zijn in het adviestraject, rekening houdend met de specifieke situatie. Iedere klant van Pensioenkunde krijgt dus een maatwerk dienstverleningsvoorstel. Samenstelling van het adviestraject en aantal te investeren uren per onderdeel zullen dus per keer verschillen.

Pensioenkunde werkt daarom niet met vaste tarieven per soort dienstverlening, maar met richtprijzen waarbinnen het tarief van uw maatwerkvoorstel naar alle waarschijnlijkheid zal passen.

Het starten van een nieuwe pensioenregeling voor werknemers

Als een werkgever nog geen pensioenregeling heeft voor zijn werknemers, of voor een bepaalde groep werknemers, kan Pensioenkunde zorg dragen voor advies over het starten van een pensioenregeling. Welke stappen doorlopen moeten worden en hoe dit in zijn werk gaat? Dat bespreken we in de kennismaking. Wat voor u belangrijk is om te weten, is dat Pensioenkunde u op alle vlakken van dienst kan zijn voor een passend tarief.

Onafhankelijk pensioenadvies bij verlengen van een pensioenregeling

Een werkgever die een pensioenregeling aanbiedt, gaat eigenlijk twee afspraken tegelijk aan. De eerste afspraak is altijd de pensioenovereenkomst met de werknemer(s). Deze afspraak loopt in principe net zo lang als de arbeidsovereenkomst, dus voor onbepaalde tijd. In het verlengde hiervan is met een pensioenuitvoerder een contract gesloten waarmee de uitvoering van de pensioenovereenkomst wordt geregeld. Deze contracten worden uitvoeringsovereenkomsten genoemd.

De contracten kennen vaak een bepaalde contractduur, variërend van één tot tien jaar. In sommige gevallen wordt gewerkt met contracten voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar zijn.

Zodra een uitvoeringsovereenkomst stopt, door afloop van het contract of opzegging, zal de bestaande pensioenuitvoerder vaak aanbieden om een nieuw contract aan te gaan. Dan worden nieuwe tarieven en voorwaarden aangeboden, wat vaak niet in het voordeel van de werkgever is.

Pensioenkunde helpt werkgevers in deze situatie om de juiste koers te bepalen, besluiten te nemen en daar uitvoering aan te geven.

Overstappen naar een andere pensioenuitvoerder is niet altijd zaligmakend, bij de bestaande uitvoerder blijven is ook niet altijd de beste oplossing. Er moet rekening gehouden worden met wettelijke eisen, belangen van werknemers en de wensen en situatie van de werkgever om tot een juiste keuze te komen. Onafhankelijk pensioenadvies is dus geen kwestie van enkel een aantal verzekeraars met elkaar vergelijken.

Pensioenkunde maakt onderscheid in werkgevers waarvan de bestaande pensioenregeling reeds in beheer is ten opzichte van de werkgever waarbij Pensioenkunde zich nog moet verdiepen in de inhoud van de bestaande pensioenregeling.

Wijziging van een bestaande pensioenregeling

Er zijn diverse aanleidingen denkbaar waardoor de wens of zelfs noodzaak bestaat om een pensioenregeling te wijzigen. Denk aan een fusie, waarbij arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd moeten worden, een wijziging in wetgeving of behoefte vanuit werkgever of werknemer om de pensioenovereenkomst te wijzigen.

Bij het wijzigen van een pensioenregeling gaat het erom dat de wensen van de werkgever ook tot instemming van de werknemers leidt. Zo kan de werkgever de pensioenovereenkomst namelijk niet eenzijdig wijzigen. Daarna is het ook belangrijk dat de oplossing waar werkgever en werknemer op uit komen ook in de praktijk uitvoerbaar is. Pensioenkunde verzorgt onafhankelijk pensioenadvies en staat de werkgever bij met raad en daad om dit proces zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Beheer van uw pensioenregeling

Met beheer wordt de doorlopende dienstverlening bedoeld van een reeds lopende pensioenregeling. Dit hoeft niet perse een door Pensioenkunde bemiddeld pensioen te zijn. Dus ook als uw pensioenregeling door een andere adviseur is opgezet, kunt u het beheer aan Pensioenkunde uitbesteden.

Dit beheer betreft bij pensioenadvies voor de werkgever in ieder geval de (wettelijke) nazorg. Deze nazorg wordt gecombineerd met inhoudelijke en administratieve ondersteuning.

Pensioenkunde bespreekt met u welke dienstverlening er gewenst is en stelt in overleg met u een dienstverlening op maat op.

De met u afgesproken dienstverlening wordt vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. Neem contact op voor een maatwerk voorstel voor de kosten van het beheer van uw pensioencontract.