Individuele pensioenovereenkomst niet mogelijk?

pensioenovereenkomst

Er is en wordt nogal wat wijs gemaakt aan werkgevers als het gaat om regels met betrekking tot pensioenen. Een zogenaamd gevolg van discriminatieverboden zou bijvoorbeeld zijn dat een individuele pensioenovereenkomst niet mogelijk is; als ook maar één werknemer een pensioenregeling aangeboden krijgt, dan hebben alle andere werknemers recht op datzelfde pensioen.

Want anders is het discriminatie.

Recent zag ik nog een arbeidsrechtadvocate schrijven “Als een werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst of in een later stadium met de werkgever overeenkomt een pensioenovereenkomst te sluiten dan heeft te gelden, dat de pensioenvoorziening in principe voor de gehele onderneming moet gelden op basis van de regels van gelijke behandeling.”

Ik daag eenieder die dit soort stellingen steunt, uit om mij en u aan te wijzen uit welke wet, richtlijn danwel jurisprudentie dit blijkt. Er is namelijk geen sprake van een dergelijke regel.

Wanneer is er sprake van verboden onderscheid?

Zowel in de Pensioenwet als in wetten op nationaal en europees niveau over discriminatie vinden we terug op welke punten onderscheid toegestaan en verboden is. Of er sprake is van verboden onderscheid, kan beoordeeld worden door een drietal vragen te beantwoorden:

– 1. Wordt er in het aanbieden van pensioenovereenkomsten een verschil in behandeling toegepast in het nadeel van één of meer werknemers ten opzichte van de groep werknemers waar zij deel van uit maken;
– 2. Is dit direct of indirect gebaseerd op geloof, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, nationaliteit, geaardheid, burgerlijke staat, soort of duur van de arbeidsovereenkomst, leeftijd, handicap of chronische ziekte;
– 3. Valt dit niet onder de in de wetgeving opgenomen uitzonderingen, zoals de leeftijdsgrens van 21 jaar en de gevolgen van de actuariële berekening voor wat betreft het verbod op onderscheid in leeftijd?

Met deze drie vragen in gedachten kunnen we ook eenvoudig vaststellen waarom de stelling dat een individuele pensioentoezegging alle andere werknemers recht geeft op hetzelfde pensioen, niet op gaat.
Er is in dat voorbeeld namelijk geen sprake van een toezegging aan een groep, maar aan een individu. Kortom, positief discrimineren mag in pensioenland.

Individuele pensioenovereenkomst aanbieden is wél mogelijk.

Kortom, heeft u één werknemer waarvoor u in afwijking van de groep juist wel c.q. een betere pensioenregeling wilt treffen, deze dus positief belonen en andere medewerkers niet? Ik adviseer u hierbij graag. Voor de zekerheid zal ik in dit traject, samen met u, goed in de gaten houden of alles volgens de geldende wet- en regelgeving wordt gedaan.


Bij Pensioenkunde bent u op het juiste adres voor deskundig pensioenadvies in de regio Zuid-Holland. Voor werkgevers, zelfstandig ondernemers én particulieren: aan Pensioenkunde heeft u een betrouwbare en onafhankelijke pensioenadviseur.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *