Wijziging pensioenleeftijd pakt nadelig uit voor werknemers

wijziging pensioenleeftijd

In mijn blog van 12 maart schreef ik al over de wijziging van de pensioen (richt) leeftijd naar 68 jaar, waarbij ik vooral aandacht gaf aan de positie van de werkgever in deze situatie.

Inmiddels hebben we de periode bereikt waarin de werkgever het wijzigingsvoorstel van de pensioenuitvoerder heeft ontvangen en daarover een besluit moet nemen. Formeel kan de werkgever pas akkoord gaan met de voorgestelde wijziging als ook alle werknemers daarmee akkoord gaan. In de praktijk kiezen veel werkgevers er voor om gewoon akkoord te gaan met het wijzigingsvoorstel, zonder hiervoor instemming van de werknemers te vragen. En dat is niet verstandig te noemen.

In veel gevallen gaat vooral de werknemer er op achteruit

Deze wijziging van de pensioenrichtleeftijd zorgt er in veel gevallen voor dat de werknemer minder pensioen gaat opbouwen. Ook al lijkt dat soms niet het geval, schijn bedriegt!

Middelloon pensioen

Werknemers die een pensioen opbouwen op basis van middelloon, met een zogenaamde uitkeringsovereenkomst, zien in de meeste gevallen dat hun pensioenopbouwpercentage hetzelfde blijft en dat de pensioenleeftijd wijzigt naar 68 jaar. Hierdoor wordt er een extra jaar in de pensioenberekening meegenomen en lijkt het zelfs alsof er meer pensioen wordt opgebouwd.

Een voorbeeld

Piet is 50 jaar en heeft bij zijn werkgever een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,875% en pensioenleeftijd 67 jaar. Zijn salaris is € 43.123 en voor de pensioenberekening wordt hiervan een AOW-franchisebedrag van € 13.123 af gehaald. De jaarlijkse pensioenopbouw is dus 1,875% van € 30.000 = € 562,50.

Gerekend vanaf 1-1-2018 zou Piet in de oude situatie dus nog 17 jaar pensioen opbouwen:
17 x 562,50 = € 9.562,50. Dit pensioen gaat in op leeftijd 67

In de nieuwe situatie gaat Piet gerekend vanaf 1-1-2018 18 jaar pensioen opbouwen:
18 x 562,50 = € 10.125,00. Dit pensioen gaat in op leeftijd 68

Met dit rekensommetje lijkt het dus dat de pensioenopbouw door de wijziging van de pensioenopbouw beter wordt. Maar wat nu als Piet net als in de oude situatie toch met pensioen gaat op zijn 67e verjaardag?

Dan wordt er in de praktijk dus toch maar 17 jaar pensioen opgebouwd: € 9.562,50. Maar: Dit pensioen gaat in op leeftijd 68 en moet dus nog met 1 jaar vervroegd worden.
Door het pensioen dat in de nieuwe situatie werd opgebouwd met pensioenleeftijd 68, te vervroegen naar leeftijd 67, wordt het pensioen verlaagd naar € 8.973,45*.

*Met welke factor deze vervroeging berekend moet worden kan per geval verschillen. In dit voorbeeld reken ik met de factoren die Aegon gebruikt voor zijn klanten met een pensioenregeling in het product “DB-abonnement”.

In bovenstaand voorbeeld zien we dus dat een pensioen dat aangepast wordt aan de nieuwe pensioenleeftijd ongeveer 6,5% lager is terwijl het in de eerste rekensom leek alsof er 6% meer pensioen wordt opgebouwd.

Beschikbare premie pensioen

Werknemers die hun pensioen opbouwen in een beschikbare premieregeling, een zogenaamde premieovereenkomst, zien vergelijkbare verlagingen van het pensioen. In deze gevallen uit de verlaging zich direct in een zichtbare verlaging van de beschikbare pensioenpremie. Transparanter dus, zou je denken. Toch worden ook bij beschikbare premieregelingen veranderingen doorgevoerd die minder goed zichtbaar zijn en voor de werknemer nadelig kunnen uitpakken. We hebben het hier bijvoorbeeld over toepassen van de zogenaamde “event-toets” en/of marktrentestaffels (ook kostprijsstaffels genoemd).

Wat kun je als werknemer hier aan doen?

Of je als werknemer nog actie moet / kunt ondernemen, verschilt per situatie. Grofweg is onderscheid te maken in twee situaties: de werkgever is wel aangesloten bij een CAO, of de werkgever is niet aangesloten bij een CAO.

De werkgever is aangesloten bij een CAO

Bouw je je pensioen op bij een bedrijf dat is aangesloten bij een CAO? Dan heb je als individuele werknemer niet veel invloed op deze verandering, je moet erop vertrouwen dat de vakbonden je op dit punt goed hebben vertegenwoordigd in de CAO-onderhandelingen en dat de verslechtering van het pensioen bijvoorbeeld gecompenseerd wordt met een hoger loon of andere verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

De werkgever is niet aangesloten bij een CAO

Vooral bij bedrijven waar geen CAO gevolgd wordt, moeten werknemers goed opletten of hun pensioen niet onterecht verlaagd wordt.
In veel gevallen is een wijziging van het pensioen noodzakelijk om ervoor te zorgen dat ook vanaf 2018 de pensioenregeling nog aan de wet voldoet. In die gevallen mag de werknemer een compensatie verwachten van de werkgever voor de verslechtering van de pensioenopbouw.
Zo’n compensatie kan worden gevonden binnen de pensioenregeling (bijvoorbeeld door de werknemersbijdrage te verlagen) of buiten de pensioenregeling (bijvoorbeeld door een toeslag op het loon).

Actie ondernemen en hulp nodig?

Ben je we rknemer en heb je een pensioenregeling bij een werkgever die niet aangesloten is bij een CAO? Ga dan na of jouw pensioenregeling aangepast wordt en zo ja, op welke manier.
Wordt jouw pensioenregeling inderdaad verslechterd? Heb je het vermoeden dat je door de werkgever hiervoor niet of onvoldoende wordt gecompenseerd? Neem dan gerust contact op om vrijblijvend over jouw situatie te overleggen.

One thought on “Wijziging pensioenleeftijd pakt nadelig uit voor werknemers

  1. Pingback: Eerder met pensioen - voor onafhankelijk pensioenadvies: fload

Reacties zijn gesloten.