Als ondernemer geniet u veel vrijheid, maar heeft u ook veel eigen verantwoordelijkheden. Pensioenkunde helpt met pensioenadvies voor ondernemers met duidelijke uitleg en een eigen visie.

Pensioenadvies voor ondernemers: de DGA

Voor de Directeur – Grootaandeelhouder geldt een bijzondere positie als het gaat om pensioen. Voor de belastingwetgeving omtrent pensioen is de DGA vrijwel gelijkgesteld aan de normale werknemer. Net als de werknemer, kan de DGA pensioen opbouwen in de zogenaamde tweede pijler. Anders dan de normale werknemer, valt de DGA -uitzonderingen daar gelaten- niet onder de civiel-juridische pensioenwet. Doordat de meeste producten voor tweede pijler pensioenen zijn ingericht voor uitvoering van pensioenregelingen die vallen onder de pensioenwet, is er voor de DGA relatief weinig te kiezen als het gaat om pensioenproducten.

Mogelijkheden pensioenopbouw DGA

De DGA heeft voor zijn pensioenopbouw op dit moment de volgende mogelijkheden:

• Pensioenopbouw in een individuele pensioenverzekering
• Aanvullende pensioenopbouw door middel van een lijfrenteverzekering
• Aanvullende pensioenopbouw door middel van lijfrentebanksparen

Bij een pensioenadvies besteedt Pensioenkunde aandacht aan al deze mogelijkheden.

Overige diensten voor de directeur- grootaandeelhouder

Pensioen in eigen beheer

Actuariele pensioenberekeningen

Heeft u (nog) geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten? Dan moet u jaarlijks de fiscale en commerciële verplichting laten berekenen om deze in uw jaarrekening te laten verwerken. Pensioenkunde levert deze berekeningen op basis van een vast tarief van € 130,- exclusief BTW.

Verzekerd pensioen

Pensioenbeheer

Heeft u al een pensioenverzekering, maar wordt deze niet door een deskundige beheerd? 

Pensioenkunde neemt het beheer graag uit handen, waardoor u voor de toekomst verzekerd bent van een deskundige begeleiding richting de verzekeraar.

Dat kan al vanaf € 250,- per jaar.

Second opinion

U bouwt pensioen op door middel van een pensioenverzekering. Maar is dit de juiste keuze, betaalt u niet teveel kosten en is de polis op de juiste manier samengesteld?

Kortom, zou het beter kunnen? 

Door middel van een second opinion maakt Pensioenkunde de aandachts- en verbeterpunten op een duidelijke manier voor u inzichtelijk.

Pensioenadvies voor ondernemers: de IB-ondernemer

Voor de IB-ondernemer (eenmanszaak of VOF) is er minder keuze dan de DGA. De mogelijkheden die de tweede pijler van pensioen te bieden heeft staan niet open voor de IB-ondernemer, waardoor de keuzes beperkter zijn.
Voor informatie over pensioenadvies voor de IB-ondernemer verwijzen wij u naar fload.nl.