Stoppen met de pensioenregeling?

overleg stoppen met pensioenregeling

Zo nu en dan spreek ik een werkgever die wil stoppen met de pensioenregeling, of dat zelfs al gedaan heeft. Meestal zijn dit kleine tot middelgrote bedrijven, tot circa 30 werknemers. In dit artikel ga ik in op de beweegredenen van deze bedrijven op te stoppen met de pensioenregeling en werk ik een aantal gevolgen en bezwaren uit die je als werkgever zou moeten meewegen in je besluit.

Waarom werkgevers willen stoppen met de pensioenregeling

Noot: Natuurlijk spreek ik lang niet elke werkgever die wil stoppen met de pensioenregeling, dit artikel gaat dan ook over de situaties waar ik zelf contact had met de werkgever of casussen die ik van collega-pensioenadviseurs heb meegekregen.

Pensioenpremie is te hoog

Een vaak genoemd argument om te stoppen met de pensioenregeling is de hoogte van de pensioenpremie. Bedrijven die nog een pensioen op basis van salaris en diensttijd, een zogenaamde uitkeringsovereenkomst, hebben zullen door de erg lage marktrente van de afgelopen jaren veel last gehad hebben van steeds meer stijgende premies. Daarnaast geldt voor nagenoeg alle pensioenregelingen dat de premie steeds hoger wordt als de gemiddelde leeftijd van het personeel stijgt.

Het levert niets op voor de werknemers

Heb je een magere pensioenregeling, dan is de kans groot dat werknemers de toegevoegde waarde ervan niet zien. En als werknemers deze arbeidsvoorwaarde niet kunnen waarderen, waarom zou je er dan tijd en geld in investeren?

Vooral in de periode tot 2015 kwam ik regelmatig pensioenverzekeringen tegen waarbij de pensioenverzekeraar zijn kosten verrekende met de (beleggings)waarde van de pensioenen van de werknemers. Je zou het een woekerpensioen kunnen noemen, want deze pensioenverzekeringen tonen veel overeenkomsten met de particuliere beleggingsverzekeringen die in de woekerpolisaffaire wél veel aandacht kregen.

Slechte producten dus, die door hoge kosten en een gebrek aan transparantie er toe leiden dat ook de werknemers het nut van een pensioenregeling niet zagen.

Verderop in dit artikel lees je dat dit nu echt verbeterd is.

Teveel administratief gedoe

Werknemers aanmelden, facturen controleren, mutatieformulieren invullen, post van de pensioenverzekeraar lezen en vragen van werknemers uitzoeken. Bij een klein bedrijf komen deze taken vaak op de toch al lange to-do lijst van de directeur-eigenaar.

Als je pech hebt, ben je elke maand wel een aantal uur kwijt aan alle administratieve verplichtingen die komen kijken bij het hebben van een pensioenregeling.

Stoppen met de pensioenregeling: een optelsom

Een werkgever die wil stoppen met de pensioenregeling, geeft meestal meerdere van bovengenoemde ervaringen als reden.

Begrijpelijk ook.. maar toch; zou een werkgever nog steeds willen stoppen met de pensioenregeling als hij beseft dat hij zich daarmee mogelijk nog meer problemen op de hals haalt? Zou het oplossen van al deze problemen – ja dat kan echt – misschien veel beter zijn dan stoppen met de pensioenregeling?

Stoppen met de pensioenregeling; dit zijn de gevolgen en bezwaren

Je bent van het administratieve gedoe en de kosten van de pensioenregeling zelf af, maar wat krijg je er voor terug? Denk in ieder geval aan de volgende aspecten:

Stoppen met de pensioenregeling is niet mogelijk zonder medewerking van de werknemers èn hun partners

Een pensioenregeling kun je -uitzonderlijke situaties daargelaten- niet eenzijdig wijzigen. Je ontkomt er als werkgever dus niet aan om al je werknemers te vragen om hun medewerking te geven als je wilt stoppen met de pensioenregeling. Maar niet alleen de medewerking van de werknemers is nodig, ook de partners die bij overlijden van de werknemers in aanmerking kunnen komen voor een nabestaandenpensioen spelen een belangrijke rol.

Als de werknemers en hun partners in beginsel bereid zijn om mee te werken aan het stoppen met de pensioenregeling, ga dan aan de slag met de volgende aandachtspunten:

  • Kom tot een redelijk voorstel om de werknemers te compenseren
  • Zorg voor goede communicatie en vastlegging

De partner en kinderen van je werknemers komen niet meer in aanmerking voor nabestaandenpensioen

Stoppen met de pensioenregeling betekent ook dat er geen nabestaandenpensioen meer verzekerd is.

Als werkgever heb je een extra zorgplicht en verantwoordelijkheid om je werknemers en hun partner hier nadrukkelijk over te informeren wanneer je met ze in overleg gaat over het stopzetten van de pensioenregeling. Als een werknemer ter vervanging van het nabestaandenpensioen zelf iets willen regelen, zal de verzekeraar hiervoor een medische beoordeling doen. Dit betekent dus dat een werknemer met een ongunstig medisch dossier extra benadeeld wordt als de werkgever de pensioenregeling stopt, het is voor die werknemer namelijk moeilijker, kostbaarder of misschien zelfs onmogelijk om zelf een verzekering af te sluiten ter vervanging van het nabestaandenpensioen.

Stoppen met de pensioenregeling moet financieel gecompenseerd worden

De eerder genoemde vereiste van een redelijke compensatie wordt vaak gevonden in een verhoging van / toeslag op het loon. Of de werkgever daarmee het bezwaar van de hoge pensioenlasten heeft opgelost? Meestal niet, er komen namelijk compensatiebetalingen in vergelijkbare grootte voor terug.

Bovendien zorgt deze financiële compensatie voor een verhoging van het loon waarover onder andere de premie voor de werknemersverzekeringen berekend wordt. De werkgever ziet zijn totale lasten waarschijnlijk dus zelfs stijgen.

Wat is de juiste oplossing?

Het is niet zo dat één oplossing altijd de juiste is.

Soms is het stopzetten van de pensioenregeling een prima oplossing, bijvoorbeeld wanneer er slechts enkele werknemers zijn en de pensioenregeling werkelijk geen toegevoegde waarde heeft voor die werknemers. Ga hierbij echter niet over één nacht ijs en zorg voor goede en nauwkeurige communicatie richting de werknemers en hun partner.

Heb je als werkgever vooral last van de administratieve inspanning? Dan is er goed nieuws; vaak is dat eenvoudig en zonder al te hoge kosten te verhelpen. Worden de pensioenlasten te hoog? Dan is het raadzaam om te onderzoeken hoe dat komt en op zoek te gaan naar een manier om dit voor de toekomst op te lossen, uiteindelijk hebben de werknemers er ook belang bij dat hun werkgever financieel gezond blijft. Mogelijk is de oplossing te vinden in een ander soort pensioenregeling.

Bent u werkgever en overweegt u om te stoppen met de collectieve pensioenregeling? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin u met een ervaren pensioendeskundige kunt sparren over de mogelijkheden.