Werkgever zonder pensioenregeling, check eventuele verplichtingen!

werkgever zonder pensioenregeling

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat zo’n 29% van de werkgevers geen pensioenregeling heeft, waardoor zo’n 850 duizend werknemers geen pensioen opbouwen.

In de meeste gevallen gaat het om bedrijven die nog maar kort bestaan en relatief kleine bedrijven, namelijk tot circa 10 werknemers.

Vooral in de commerciële dienstverlening zijn er veel werkgevers zonder pensioenregeling, zoals bijvoorbeeld callcenters, reclamebedrijven, administratieve dienstverlening, fotografen en bedrijven in de arbeidsbemiddeling.

Ben je als werkgever verplicht om een pensioen aan te bieden?

In Nederland is het zo geregeld dat een werkgever niet verplicht is om een pensioen aan te bieden, tenzij:

  • Er een CAO geldt waarin een pensioenregeling verplicht wordt gesteld. (Dit kan een CAO zijn die voor 1 of meer onderneming of de gehele bedrijfstak geldt) en/of;
  • Er een verplichte aansluiting geldt bij een bedrijfstakpensioenfonds. (dit kan 1 van de op dit moment 47 pensioenfondsen zijn, zie deze lijst
  • Hoewel de hoofdregel is dat een werkgever geen pensioenregeling hoeft aan te bieden, zijn er zoveel uitzonderingen dat de kans toch groot is dat je als werkgever verplicht bent om je aan te melden bij een pensioenfonds of zelf een adequate pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder op grond van verplichtingen vanuit de CAO.

Schakel bij twijfel een deskundige in

Opvallend is dat in het onderzoek van het CBS ook bedrijven waarvan het voor de hand ligt dat ze verplicht zouden moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds toch geen pensioenregeling blijken te hebben.

En daar schuilt mogelijk een groot gevaar in voor deze werkgevers. Vaak hebben staat een klein en/of jonge werkgever er niet bij stil dat er mogelijk verplichtingen zijn om een pensioen aan te bieden.

Werkgevers die achteraf toch onder zo’n verplichtstelling blijken te vallen, zullen met terugwerkende kracht alsnog alle pensioenpremies moeten afdragen en mogelijk ook eventuele financiële schade aan het pensioenfonds moeten vergoeden.

Ons advies is daarom ook aan elke werkgever om door een deskundige te laten onderzoeken of er mogelijk een pensioenverplichting is. En als zo’n onderzoek nu uitwijst dat er nu geen verplichtingen zijn, herhaal dat onderzoek dan periodiek. Alleen dan voorkom je vervelende verrassingen achteraf.

Gratis verkenning pensioenverplichtingen

Een uitgebreid onderzoek naar pensioenverplichtingen is kostbaar. Dat is mogelijk ook een reden waarom veel kleine bedrijven hier niet aan beginnen.

Wij hakken vaker met dit bijltje en onze ervaring is dat we in de meeste gevallen vrij snel een redelijke eerste inschatting kunnen maken hoe aannemelijk het is dat er verplichtingen zijn op het gebied van pensioen. We kunnen een werkgever dan in ieder geval vertellen of een uitgebreid onderzoek noodzakelijk is.

Neem voor een gratis verkenning contact met ons op via het contactformulier.