Pensioen bij scheiding, hoe werkt de verdeling?

verdeling pensioen bij scheiding

Als je gaat scheiden, dan maak je afspraken over de financiële afwikkeling. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant welke door een rechter moet worden bekrachtigd. Bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan worden volstaan met een overeenkomst waarin de afspraken over het beëindigen van het partnerschap zijn vastgelegd, bekrachtiging door de rechter is in dat geval niet nodig tenzij er gezamenlijke kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

Ook afspraken over verdeling van pensioen bij scheiding worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant of de overeenkomst van ontbinding van het partnerschap.

Maar, dan ben je er nog niet…

De afspraken over verdeling van pensioen melden bij de pensioenuitvoerder

Het is heel belangrijk dat je de afspraken over verdeling van het pensioen op tijd doorgeeft aan de pensioenuitvoerder(s):

  • Bij echtscheiding dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap: uiterlijk 2 jaar na de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand;
  • In het geval van scheiding van tafel en bed: uiterlijk 2 jaar na de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister.

Doe je door de vastgelegde afspraken samen met het “mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” op te sturen naar je pensioenuitvoerder.

Werkt je ex-partner niet mee aan het invullen en insturen van het formulier? Dan vul je het formulier zelf in met de afspraken die in het convenant staan, je ondertekent en stuurt het in. Het is namelijk niet noodzakelijk dat beide partijen het formulier ondertekenen, één handtekening is voldoende.

Wat als je de scheiding niet (op tijd) hebt gemeld?

Te laat of niet de afspraken over verdeling van pensioen melden bij de pensioenuitvoerder heeft tot gevolg dat de pensioenuitvoerder niet meer verplicht is om de verdeling in zijn administratie te verwerken.

Veel mensen denken dat ze dan geen recht meer hebben op het deel van het pensioen van de ex-partner, maar dat is een misverstand. Er is namelijk nog steeds volledig recht op verdeling zoals is afgesproken bij de scheiding, maar je moet het nu onderling gaan regelen. Je moet jouw deel van het pensioen dus bij je ex-partner gaan opvragen. Als die moeilijk doet zal je ook nog eens naar de rechter moeten gaan om je ex-partner te dwingen om het deel waar je recht op hebt naar je over te maken.

Wat is de standaard verdeling van pensioen bij scheiding?

Bij scheiding kunnen pensioenen op verschillende manieren verdeeld worden. Er kan verevend worden -al dan niet in combinatie met conversie- maar er kan ook afstand gedaan worden van elkaars pensioen.

Hoewel je in goed overleg alle kanten op kunt bij verdeling van het pensioen, wordt de standaard verdeling het vaakst toegepast. De standaard-verdeling geldt ook als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt.
Deze standaard-verdeling houdt in dat het ouderdomspensioen dat opgebouwd is in de huwelijkse periode door twee wordt gedeeld. Deze standaardverdeling geldt alleen voor het ouderdomspensioen.

Voor het partnerpensioen geldt geen standaardverdeling, maar als hierover geen afspraken worden gemaakt komt het volledige partnerpensioen aan de partner toe.

Naast de standaardverdeling komt het ook regelmatig voor dat partners ieder hun eigen pensioen houden en dus afstand doen van elkaars pensioen. Er wordt dan dus afgeweken van de standaardverdeling.

Let op!                 Als je volledig afstand wil doen van elkaars pensioen (en daarmee dus ook het
partnerpensioen), dan moet er expliciet worden vastgelegd dat er naast afstand van
het ouderdomspensioen óók afstand wordt gedaan van het “bijzonder”
partnerpensioen. Dit wordt nog vaak vergeten!

Gaat de wet over verdeling van pensioenrechten veranderen?

Op 8 maart 2018 heeft Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij verslag doet van een evaluatie van de huidige wetgeving.

Hij stelt o.a. voor om het huidige systeem – geen administratieve verdeling van het pensioen, tenzij er binnen twee jaar een verdeling wordt aangevraagd – te veranderen in een systeem waarin automatisch het pensioen wordt verdeeld in twee zelfstandige aanspraken.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat bij 20% tot 40% van de echtscheidingen er onbedoeld verzuimd wordt om het benodigde formulier (tijdig) aan de pensioenuitvoerder te sturen.

Doordat pensioenuitvoerders zijn aangesloten op de gemeentelijke basisadministratie kan vrij gemakkelijk achterhaald worden of er sprake is van scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Wat mij betreft is dit een overdreven en onnodige aanpassing die de minister voorstelt. Met de huidige stand van de automatisering en koppeling van gegevens bij zowel de overheid als de pensioenuitvoerders lijkt het mij meer voor de hand liggen om de gescheiden personen enkele maanden na inschrijving van de echtscheiding zowel per post als digitaal te benaderen en te motiveren om hun keuze door te geven.
Doe dit via internet, met bevestiging via digi-d code. Net als de belastingaangifte, het kan zo makkelijk worden..

Heb je vragen over verdeling pensioen bij scheiding?

Ben je recent gescheiden, of gaat dat binnenkort gebeuren en is het je niet duidelijk hoe het zit ten aanzien van verdeling van pensioen? Neem gerust vrijblijvend contact op.
Voorafgaand aan de scheiding en het opstellen van het convenant kan ik je helpen om te begrijpen welke gevolgen de verdeling van pensioenen zal hebben voor jou en je aanstaande ex-partner. Als de scheiding is afgerond heb je misschien hulp nodig in de communicatie met de pensioenuitvoerder, ik ben je daarbij graag van dienst.

De afspraken over verdeling van pensioen melden bij de pensioenuitvoerder

Het is heel belangrijk dat je de afspraken over verdeling van het pensioen op tijd doorgeeft aan de pensioenuitvoerder(s):

  • Bij echtscheiding dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap: uiterlijk 2 jaar na de datum van inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand;
  • In het geval van scheiding van tafel en bed: uiterlijk 2 jaar na de datum van inschrijving van de beschikking in het huwelijksgoederenregister.

Doe je door de vastgelegde afspraken samen met het “mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” op te sturen naar je pensioenuitvoerder.

Werkt je ex-partner niet mee aan het invullen en insturen van het formulier? Dan vul je het formulier zelf in met de afspraken die in het convenant staan, je ondertekent en stuurt het in. Het is namelijk niet noodzakelijk dat beide partijen het formulier ondertekenen, één handtekening is voldoende.

Wat als je de scheiding niet (op tijd) hebt gemeld?

Te laat of niet de afspraken over verdeling van pensioen melden bij de pensioenuitvoerder heeft tot gevolg dat de pensioenuitvoerder niet meer verplicht is om de verdeling in zijn administratie te verwerken.

Veel mensen denken dat ze dan geen recht meer hebben op het deel van het pensioen van de ex-partner, maar dat is een misverstand. Er is namelijk nog steeds volledig recht op verdeling zoals is afgesproken bij de scheiding, maar je moet het nu onderling gaan regelen. Je moet jouw deel van het pensioen dus bij je ex-partner gaan opvragen. Als die moeilijk doet zal je ook nog eens naar de rechter moeten gaan om je ex-partner te dwingen om het deel waar je recht op hebt naar je over te maken.

Wat is de standaard verdeling van pensioen bij scheiding?

Bij scheiding kunnen pensioenen op verschillende manieren verdeeld worden. Er kan verevend worden -al dan niet in combinatie met conversie- maar er kan ook afstand gedaan worden van elkaars pensioen.

Hoewel je in goed overleg alle kanten op kunt bij verdeling van het pensioen, wordt de standaard verdeling het vaakst toegepast. De standaard-verdeling geldt ook als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt.
Deze standaard-verdeling houdt in dat het ouderdomspensioen dat opgebouwd is in de huwelijkse periode door twee wordt gedeeld. Deze standaardverdeling geldt alleen voor het ouderdomspensioen.

Voor het partnerpensioen geldt geen standaardverdeling, maar als hierover geen afspraken worden gemaakt komt het volledige partnerpensioen aan de partner toe.

Naast de standaardverdeling komt het ook regelmatig voor dat partners ieder hun eigen pensioen houden en dus afstand doen van elkaars pensioen. Er wordt dan dus afgeweken van de standaardverdeling.

Let op!
Als je volledig afstand wil doen van elkaars pensioen (en daarmee dus ook het partnerpensioen), dan moet er expliciet worden vastgelegd dat er naast afstand van
het ouderdomspensioen óók afstand wordt gedaan van het “bijzonder” partnerpensioen. Dit wordt nog vaak vergeten!

Gaat de wet over verdeling van pensioenrechten veranderen?

Op 8 maart heeft Minister Koolmees een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij verslag doet van een evaluatie van de huidige wetgeving.

Hij stelt o.a. voor om het huidige systeem – geen administratieve verdeling van het pensioen, tenzij er binnen twee jaar een verdeling wordt aangevraagd – te veranderen in een systeem waarin automatisch het pensioen wordt verdeeld in twee zelfstandige aanspraken.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat bij 20% tot 40% van de echtscheidingen er onbedoeld verzuimd wordt om het benodigde formulier (tijdig) aan de pensioenuitvoerder te sturen.

Doordat pensioenuitvoerders zijn aangesloten op de gemeentelijke basisadministratie kan vrij gemakkelijk achterhaald worden of er sprake is van scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap.

Wat mij betreft is dit een overdreven en onnodige aanpassing die de minister voorstelt. Met de huidige stand van de automatisering en koppeling van gegevens bij zowel de overheid als de pensioenuitvoerders lijkt het mij meer voor de hand liggen om de gescheiden personen enkele maanden na inschrijving van de echtscheiding zowel per post als digitaal te benaderen en te motiveren om hun keuze door te geven.
Doe dit via internet, met bevestiging via digi-d code. Net als de belastingaangifte, het kan zo makkelijk worden..

Er is trouwens nog geen sprake van een nieuwe wet, er is nog niet eens een wetsvoorstel ingediend. De minister heeft gezegd dat hij van plan is om halverwege volgend jaar een wetsvoorstel in te dienen.

Heb je vragen over verdeling pensioen bij scheiding?

Ben je recent gescheiden, of gaat dat binnenkort gebeuren en is het je niet duidelijk hoe het zit ten aanzien van verdeling van pensioen? Neem gerust vrijblijvend contact op.
Voorafgaand aan de scheiding en het opstellen van het convenant kan ik je helpen om te begrijpen welke gevolgen de verdeling van pensioenen zal hebben voor jou en je aanstaande ex-partner. Als de scheiding is afgerond heb je misschien hulp nodig in de communicatie met de pensioenuitvoerder, ik ben je daarbij graag van dienst.