U bent op zoek naar onafhankelijk pensioenadvies voor particulieren? Bouwt u bij uw werkgever geen of te weinig pensioen op en bent u van plan om zelf iets te regelen? Misschien heeft u een meningsverschil met uw werkgever over uw pensioen, of heeft u hulp nodig bij het maken van keuzes. Is bijsparen bijvoorbeeld verstandig en wat te doen met de optie tot waardeoverdracht? Verdwaal niet in de wirwar aan feiten en fabels en neem contact op voor een deskundig advies.

Pensioenkunde behoort tot de maatschap fload. Wij maken onderscheid in advies over zakelijk pensioen (pensioen via de werkgever) en particulier pensioen (lijfrente). Voor advies over particulier pensioen verwijzen wij u naar www.fload.nl.

Pensioenkunde adviseert particulieren over zakelijk pensioen. Het gaat dan dus om werknemers die vragen hebben over het pensioen dat via hun werkgever geregeld is.

over-mark-van-luijk-pensioenkunde

Pensioenadvies particulieren bij Pensioenkunde

De werknemer met een vraag over waardeoverdracht

Op het moment dat een werknemer van werkgever wisselt en bij de nieuwe werkgever toe treedt tot de pensioenregeling, ontstaat het wettelijk recht op waardeoverdracht. Voor veel werknemer is het moeilijk in te schatten of verstandig is om gebruik te maken van dit recht en waar de verschillen tussen de oude en de nieuwe pensioenregeling en pensioenuitvoerder zitten.

Het werkelijk geven van een advies, het doen van een aanbeveling over het wel of niet toepassen van de mogelijkheid tot waardeoverdracht is in de regel zeer complex en vereist daardoor erg veel tijd om op te stellen. De reden hierachter is dat er feitelijk twee verschillende pensioenvormen tot in detail met elkaar moeten worden vergeleken en doorgerekend op voorwaarden, kostenstructuur, ruilfactoren etc..

Om klanten bij dit soort vragen toch behulpzaam te kunnen zijn werkt pensioenkunde daarom met een “analyse op hoofdlijnen”. In deze analyse krijgt u een samengevatte weergave van de oude en de nieuwe pensioenregeling op de volgende punten.

• Inhoud pensioenregeling
• Pensioensysteem
• Garantie / rendement
• Toeslagenbeleid (inflatiecorrecties op pensioen)
• Voorwaardelijkheid
• Welke pensioenen krijgen toeslagen
• Welk soort toeslagverlening geldt er (loonindex, prijsindex, vaste index)
• Pensioenvormen & flexibiliteit daarvan
• In welke mate en onder welke voorwaarde kunnen pensioenen eerder of later in gaan
• In welke mate en onder welke voorwaarde kunnen pensioenen met elkaar geruild worden
• In welke mate en onder welke voorwaarde kunnen pensioenen variëren in hoogte
• Financiële kerncijfers
• Wat is de huidige stand van de solvabiliteit /dekkingsgraad
• Overige kerncijfers
• Een indicatieve vergelijking van het te bereiken pensioen bij de oude en de nieuwe pensioenuitvoerder

Met de analyse op hoofdlijnen ontvangt u geen advies. Het is dus vervolgens aan u om een afweging te maken om de waardeoverdracht al dan niet te effectueren. De terugkoppeling die ik van klanten krijg over de bruikbaarheid van mijn analyse is positief, het wordt ervaren als verhelderend en het helpt mijn klanten om zelf een keuze te kunnen maken.

Kosten van de waardeoverdracht analyse op hoofdlijnen

Voor de analyse op hoofdlijnen geldt een vast tarief van € 400,- inclusief BTW. (Deze dienstverlening kent geen BTW vrijstelling.)

Consultancy voor de werknemer

Als werknemer kunt u tegen allerlei situaties aanlopen. Regelmatig zorgt Pensioenkunde voor begeleiding van werknemers die een pensioenregeling bij de werkgever hebben en geconfronteerd worden met een (voorstel voor) wijziging van de pensioenovereenkomst of een conflict / meningsverschil hebben met de werkgever over het pensioen.

Wilt u van een onafhankelijke specialist weten wat de impact is van de wijziging die uw werkgever voorstelt, of wilt u een deskundige aan uw zijde om u te begeleiden in uw meningsverschil met de werkgever?

Pensioenkunde staat graag voor u klaar.

Stuur een bericht

  Pensioenadvies particulieren bij fload

  De werknemer met een pensioentekort

  Biedt uw werkgever geen (maximale) pensioenregeling aan en moet u als werknemer zelf uw pensioen regelen? Dan bent u voor pensioenadvies op het juiste adres bij fload.

  Pensioen of lijfrente komt vrij

  Uw pensioen- of lijfrenteverzekering komt binnenkort tot uitkering. Wat kunt u het beste doen, welk belastingregime is van toepassing op uw verzekering en welke mogelijkheden heeft u?

  fload biedt voor elke situatie zeer toegankelijke dienstverlening.

  Stuur een bericht